Český regionKalkulace a možnost objednávky ON-LINE

Mapa pokrytí
Profil titulů
Čtenářská obec
Info
Podmínky inzerce
Základní ceník celostrany a půlstrany
Aktuální slevy
Platební podmínky
Technické parametry
Kontakty
Napište námČeská verzeEnglish infoGermany

 
 


TGI: Pozitivní výsledky ČESKÉHO REGIONU

  Regionální týdeníky byly poprvé zařazeny do výzkumu agentury Median

Mediální zastupitelství ČESKÝ REGION se na českém tiskovém trhu profiluje již od roku 1999 se svojí nabídkou regionálch týdeníků. V současné době reprezentuje téměř čtyři desítky titulů, které na základě vydavatelských údajů zasahují více než milionovou čtenářskou skupinu v celé ČR. V závěru roku 2001 přihlásil ČESKÝ REGION poprvé vybranou skupinu svých titulů i do výzkumu čtenosti TGI, který organizuje agentura Median. Výsledky tohoto výzkumu jsou pro ČESKÝ REGION velmi povzbudivé.

  V rámci celé České republiky zaznamenalo 28 sledovaných týdeníků a čtrnáctideníků čtenost 201,1 tisíc čtenářů (jedná se o čtenost posledního vydání). To představuje podíl na sledované skupině 2,3%. Tímto údajem se výběr "TOP ČESKÝ REGION" zařadil do těsného závěsu za Hospodářské noviny a více než dvojnásobně porazil Annonci, Rovnost, Haló noviny a další sledované tituly.

  Ještě zajímavěji vyznívají výsledky ČESKÉHO REGIONU v jednotlivých krajích. Zvláště povzbudivá jsou čísla ze Středočeského kraje, kde tituly ČESKÉHO REGIONU zaznamenaly čtenost 133,5 tisíc čtenářů (14,5%). Ve Středočeském kraji se před ČESKÝ REGION vyhoupla pouze Mladá fronta DNES s těsným náskokem 17,3%. Lze tedy bez nadsázky říci, že na trhu regionálních tiskovin ve Středočeském kraji má ČESKÝ REGION nejsilnější pozici. Deníky Bohemia v tomto kraji zaznamenaly přibližně poloviční zájem čtenářů. (viz přiložené schéma)

Na trhu regionálních tiskovin ve Středočeském kraji má ČESKÝ REGION nejsilnější pozici

  Podobné výsledky získaly tituly ČESKÉHO REGIONU i v některých dalších krajích. Například v Karlovarském kraji obsadily tituly tohoto mediálního zastupitelství třetí příčku mezi sledovanými periodiky s podílem 11,6% (pro srovnání - MF DNES 12,6%).

V Moravskoslezkém kraji jsou tituly ČESKÉHO REGIONU jedinými regionálními periodiky, která zaznamenala v TGI měřitelnou čtenost.

  Výzkum TGI také potvrdil vysokou spontánní znalost regionálních týdeníků a skutečnost, že čtenáři mají ke "svým" regionálním novinám srdečnější vztah. Na otázku "Již jste někdy četl tituly ČESKÉHO REGIONU?" odpovědělo kladně 13,4% procent respondentů, při projekci na celou populaci ČR toto číslo představuje skupinu 1.126 tisíc čtenářů. Nutno ještě doplnit, že tento čtenářský záběr byl zaznamenán sledováním pouze vybraných titulů ČESKÉHO REGIONU, a čísla hovořící o celé nabídce mediálního zastupitelství by pravděpodobně byla vyšší.

  (zdroj: MML-TGI, Median, I. etapa 2002)


Případová studie pro Týdeník PROFIT - 11. února 2002

Pojem "region" - heslo blízké budoucnosti

Název firmy: Český region
Forma podnikání: Mediální zastupitelství českého a moravského regionálního tisku
Rok založení firmy: 1999
Předmět podnikání: Sdružování lokálního tisku a zvyšování jeho inzertního obratu
Klíčová osobnost: Kameel Machart
Základní kapitál: 500 000 Kč
Cíl společnosti: Začlenit do sítě nezávislé regionální tituly a vybudovat jim dobrou pozici u celostátních zadavatelů inzerce

Mediální zastupitelství Český region existuje teprve od roku 1999, ale jeho postavení na tiskovém trhu je již nezastupitelné. V současné době pod svá křídla zahrnuje na 44 regionálních titulů - především týdeníků - a jejich náklad každý týden přesahuje hodnotu 360 000 výtisků. To představuje více než milionovou čtenářskou skupinu. Mediálním agenturám a jejich klientům mají tedy co nabízet. Prvopočátek Českého regionu můžeme hledat už v roce 1994, kdy Kameel Machart, tehdy ještě student Vysoké školy umělecko-průmyslové, začal spoluvydávat titul Berounský žurnál.


Problém

Mnohdy však úsilí, obrovské nadšení a energie vydavatelů k zajištění existence českého regionálního tisku, nestačí. Nutnost změny začal cítit od roku 1998 i Kameel Machart. Stále složitější ekonomická situace ve společnosti se nevyhnula i mediálnímu trhu a jeho plánování. "V té době většině vydavatelů začaly v pravidelných cyklech šedivět vlasy při otázce, kde vezmeme na výplaty a honoráře? Stihneme uzávěrku? Je v novinách dost inzerce, abychom zaplatili tiskárnu? O kolik zase vroste poštovné, ceny papíru a pohonných hmot, do jaké výše dorostou nekřesťanské požadavky distributorů a prodejců? Která potrefená husa či uražený místní potentát na nás podá žalobu?" říká Machart. Velmi složitá byla i situace s prodejem inzertního prostoru. Drobné a střední podniky začaly svoji inzerci v regionálním tisku velmi zvažovat. Bývalo také zvykem vyčleňovat noviny z běžné skupiny zboží a přisuzovat jim vyšší cíle, než je pouhá obživa vydavatelů. V tomto ohledu jistě stále platí, že noviny jako předmět obchodu mají svá specifika, ale přesto jsou "pouhým" zbožím. Nezbylo tedy nic jiného, než se zamyslet nejenom nad vlastní budoucností, ale i nad bytím či nebytím Berounského žurnálu. Lavinovitě by však mohly ke krachu směřovat i další tituly.

Rozhodování:
Ten, kdo zná postavení regionálního tisku v regionech, ví, že variant v takovém případě není mnoho. Kameel Machart měl na výběr pouze dvě.

Varianta A:
Ukončit vydávání týdeníku a začít přemýšlet o podnikání ve zcela jiném oboru. "Tuto variantu jsem však považoval za příliš zbabělou," vzpomíná Machart. "V té době už naše listy měly své jméno i čtenáře."

Varianta B:
Oslovit některé další spolehlivé vydavatele a vytvořit samostatnou mediální síť některých titulů, které budou moci zadavatelům inzerce nabízet větší teritorium a svoji reklamu si tak výhodně zaměřit na cílovou skupinu.

Řešení:
Zachování samostatnosti každého titulu a zároveň i jeho prosperity mohla přinést jen nová síť a vzájemná kooperace. Prvotní nápad byl v krátké době realizován. "Tématem prvních debat bylo hledání užitečné rovnováhy mezi unifikací a zachováním vlastní tváře. V jakémkoli jiném sortimentu je jistě podobná debata méně vyhrocená a sounáležitost prodejců k vyššímu celku může dát jejich zákazníkovi potřebný pocit pevnějšího zázemí a větší jistoty. V případě regionálních novin by však necitlivá unifikace tváře či obsahu mohla být sebevražedně kontraproduktivní," říká Machart. Nejprve došlo k propojení titulů z Berounska, Příbramska, Kladenska a Rakovnicka. Cílem Českého regionu bylo sdružit možnosti místního tisku a ukrojit z velkých mediálních kampaní sousto i pro lokální média. "Navzájem jsme se velmi dobře znali a věděli jsme, že se budeme pohybovat v teritoriu, které je nám blízké. Nebylo to jednoduché období a museli jsme hodně čelit skeptikům, kteří prohlašovali, že pro takovou síť není na našem trhu místo ani o ni zájem. V půlročních intervalech se však na naši stranu začali přidávat další vydavatelé a regiony," vzpomíná Machart. Výsledkem prvních kroků bylo pouhé logo v hlavičce spojených titulů, které představovalo důležitý signál směrem k inzerentům. "Museli jsme se také potýkat se všemi technickými komplikacemi, které s sebou nese například rozdílný termín vycházení, různý formát novin, rozmanitá barevnost, jiný počet sloupců, grafická úprava, rozdílné výrobní postupy, o vnitřní úpravě a obsahovém zaměření ani nemluvě. Mnohotvárnost a rozmanitost však nepovažujeme za oslabující, pokud je dobře technicky vyřešena komunikace a propojení. Vyšší úsilí spojené s touto jinakostí se však vyplácí. Každý kraj a region má svá specifika, důležitou roli hrají místní zvyklosti a tradice. Cílem sítě není tyto hranice potírat a bořit, ale stavět na nich," vzpomíná na začátky sítě Machart. Vzápětí se ukázalo, že podobná myšlenka se rodila i v hlavách jiných vydavatelů. "Když jsme vedli další jednání a přibírali další noviny, tak jsme se dozvídali, že o něčem podobném uvažovali i v jiných regionech. Neměli ale možná tolik trpělivosti a odvahy. Nakonec se podařilo vypracovat takovou formu spolupráce, na níž netratí žádná ze tří zúčastněných stran. Tedy vydavatel, inzerent či mediální agentura, ani Český region. Můžeme s jistotou říci, že díky existenci této sítě se v minulém období podařilo rozpočty členských vydavatelů vylepšit o finance, které by lokální vydavatelé jinak neměli šanci získat. Jak se ukazuje, byl náš postup správný a vyvarovali jsme se chyb konkurence, která sice dokonale unifikovala tvář regionálních deníků, ale zároveň prohrála bitvu o důvěru čtenářů," tvrdí Machart. Dlouho také mezi mediálními odborníky panovala vžitá představa, že lokální tisk je jen velmi okrajovým segmentem novinového trhu, a že kromě babiček v Horní či Dolní Lhotě nemá šanci nikoho oslovit. Náklad titulů sdružených v Českém regionu však v současné době převyšuje 360.000 výtisků a to má na malém českém trhu podstatnou váhu. Ještě v nedávné době se objevovaly i hlasy, že vytvářením sítě s úmyslem celoplošného pokrytí republiky chtějí regionální vydavatelé vytvořit přímou konkurenci celostátnímu tisku. "To je však základní nepochopení naší filosofie," říká Machart. "Nemůžeme si hrát na zvláštní druh celostátního titulu, protože bychom dopadli jen jako jeho nepodařená karikatura. Právem sebevědomě prohlašujeme, že jsme kategorií sami pro sebe. Dokážeme v mediální sféře nabídnout služby srovnatelné s celostátním tiskem a dokonce něco navíc - naší devizou je variabilita. Toto slovo je klíčovým motivem našich kampaní. Klient si totiž může sám velmi přesně sestavit z naší mozaiky území, které chce cíleně oslovit."


Blízká setkání v budoucnosti?
Síť regionálního tisku je tedy na světě. Nabízí se však otázka, co dál? "Buď se pevně zakopáme na svých pozicích a budeme trpělivě zdokonalovat to, co jsme vytvořili. Pak ale hrozí, že nám někde jinde ujede vlak. Můžeme také upřít pohled do budoucna a soustředit svoji pozornost na to, kam se vývoj pohne. Pak ale podstupujeme riziko, že naše nezaopatřené děcko bude trpět nedostatkem rodičovské péče. Moudré je zřejmě balancování mezi obojím. Kde máme vnitřní rezervy, víme sami nejlépe. Kam ale můžeme zacílit budoucí pozornost? Samotné sítě nestačí, tvořme tedy sítě sítí. Podobným způsobem jako regionální tisk začaly o něco dříve totiž kooperovat regionální rozhlasové stanice. Proč to nedát dohromady? To je výzva, s kterou bych se osobně v blízké budoucnosti rád poměřil," řekl nám na závěr Kameel Machart.

Kameel Machart - DOTAZNÍK: 

1) Kým jste chtěl být v dětství? 
Popelářem. Záviděl jsem těm drsným chlapům, kteří odvážně balancovali na stupačkách popelářských aut. 
2) Co považujete za svůj největší úspěch? 
Jednoznačně vytvoření sítě Český region. Další úspěch vidím ve svém působení v komunální politice. V roce 1998 jsme sestavili kandidátku nezávislých v Králově Dvoře, která před voliči obstála. V současné době jsem v naší obci místostarostou a je to zajímavá a inspirující práce, z které mám dobrý pocit. 
3) A největší neúspěch? 
Skutečnost, že jsem nedokončil diplomovou práci na Vysoké škole umělecko průmyslové, kde jsem studoval v atelieru filmové a televizní grafiky. Chyběla mi jen ta diplomová práce. Částečně to možná byla moje lehkovážnost, ale na druhé straně, kdybych byl vzorným studentem, zřejmě by nevznikl ani Český region. Další neúspěch pocítím pokaždé, když se některému z našich vydavatelů nedaří tak, aby mohl optimisticky hledět do budoucnosti. V Nymburce jsme například našeho vydavatele ztratili i díky tomu, že tam Deníky Bohemia začaly vydávat vedle konkurenčního týdeníku i deník a vzájemně nabídly takové inzertní podmínky, že náš vydavatel v tomto nelítostném konkurenčním boji musel hodit ručník do ringu, byť do té doby slušně prosperoval... 
4) Můžete o sobě tvrdit, že jste spokojený člověk? 
V posledním roce už troška důvodů ke spokojenosti je. Na druhé straně jsme v naší firmě takovou skupinou lidí, kterou nebaví spokojeně sedět na jednom místě. Myšlenku sítě regionálního tisku se nám podařila rozběhnout a již nevyžaduje naše každodenní úsilí. Před rokem nám zbyl čas na založení tzv. "creative shopu" - společnosti, která spojuje výtvarníky, fotografy a designéry a snaží se reklamním agenturám nabízet to, co je v reklamně nejdůležitější - dobré nápady. 
5)Máte čas na nějaké koníčky? 
Dobrá četba a starší české filmy. Kutilská činnost a sport jsou mi na hony vzdáleny. Zbytek energie pohltí rodina... 
6) Domníváte se, že je naše podnikatelské prostředí srovnatelné se zahraničím? 
U nás je stále volný trh ve vlažném rozběhu. Český člověk vyžaduje spoustu jistot, záruk či garancí, než se do něčeho pustí. Zčásti je to prostředí a zčásti i setrvačnost v mentalitě drobných podnikatelů. Často jsou od nich slyšet nářky vůči státu, aby jim pomohl, nebo jinak vyšel vstříc. Doby absolutních jistot a záruk jsou pryč. Každá pomoc státu podnikatele nejenom silně omezuje, ale odnaučuje ho i samostatnosti. Až se jednou stát od ekonomiky ještě více odpoutá, teprve tehdy se uvidí, jak dobré nápady mají naši podnikatelé. 
7) Hodně cestujete. Narazil jste v zahraničí na podobnou síť regionálního tisku? 
Například v Dánsku jsem s překvapením zjistil, že stejný projekt, který jsme vymýšleli na zelené louce u nás, dali místní regionální vydavatelé dohromady před více než deseti lety. Mají to samozřejmě více dotažené do konce, ale je to v podstatě dánský Český region. 
8) Myslíte si, že naše legislativa vyžaduje nějaké změny? 
Bezpochyby. Například co nejrychleji zajistit snadnou průchodnost práva. Ve chvíli, kdy nezávislý soud stanoví sankci, musí rychle následoval trest. Zatím se u nás příliš nevyplácí chovat se zákonně. Domnívám se, že i daňové sazby, poplatky a administrativa by měly být nastavené tak, aby každý věděl, že se mu vyplatí nepodvádět. Souvisí s tím způsob reformy daňové soustavy, která podnikatele dusí a nedovoluje jim často další rozvoj. Jestli si vláda myslí, že naplní kasu z vysokých odvodů podnikatelů, je to osudový omyl. Ten, kdo vytváří zisk, tvoří pracovní příležitosti pro ostatní a je základem prosperující společnosti, by za svoji snahu neměl být státem "trestán" formou vysokých daní. 

Autor: Vratislav Horák

 

Agentury považují region za reálnou sílu

V říjnu proběhla anketa mezi pracovníky mediálních agentur na téma regionálního tisku

V první polovině letošního října uskutečnilo mediální zastupitelství regionálního tisku ČESKÝ REGION anketní akci mezi 270 vybranými pracovníky mediálních a PR agentur na téma regionálního tisku. Iniciátoři nepovažují tuto anketu za reprezentativní sociologický výzkum, ale spíše za zajímavý marketingový nástroj při prezentaci výhod regionálních týdeníků.

Významná role lokálních médií 

Z analýzy výsledků ankety vyplývá až překvapivě pozitivní hodnocení významu regionálního tisku. Téměř polovina odpovědí (48%) souhlasí s názorem že "vzhledem k obecnému trendu decentralizace budou lokální média hrát stále významnější roli". 
Dalších 34% odpovědí konstatuje, že "regionální tisk je již nyní důležitým a zatím nedoceněným reklamním nástrojem".
Na otázce "Mají klienti Vaší agentury potřebu mediálně zasahovat do regionů?" se 
velká většina respondentů (65%) přiklonila k formulaci: "Někteří naši klienti občas 
využijí možnost regionální prezentace" a skupina 9% odpovědí obsahovala názor, že 
"velká část našich klientů pravidelně využívá regionální kampaně".

Týdeníky - dlouhodobá účinnost výhodou

75 procent odpovědí hodnotí velmi kladně dlouhodobou účinnost inzerce v týdenících. 
V těchto případech respondenti souhlasí s názory, že "dlouhodobá účinnost je velkým
 plusem týdeníků, protože deníky končí druhý den v koši" a že "obsah týdeníků je koncipován tak, aby měl čtenář důvod se k nim vracet celý týden". V souhrnu se 
většina odpovědí kloní k názoru, že účinnost inzerce v týdenících a denících (při stejném nákladu) nahrává titulům s delší periodicitou.
Odpovědi se vzácně shodují i v deklaraci, že při plánování kampaní není rozhodující jen čtenářská skupina, ale že se agentury snaží zohlednit i těžko měřitelné kvality (tradice titulu, vztah čtenářů k danému místu, místní zvyklosti, patriotismus, obsahové zaměření novin a jejich grafická úroveň…). Více než polovina odpovědí (55,6%) konstatuje, že "citlivě vnímáme i to, co se nedá spočítat a v konečném rozhodování k tomu přihlížíme".
Z výsledků ankety obecně vyznívá pochopení významu regionálního tisku, ale zároveň 
i požadavek důkladnějších informací o tomto specifickém inzertním nástroji. Pracovníci agentur a nákupčí médií podle výsledků ankety sami nepatří mezi příliš pozorné čtenáře regionálního tisku - zejména z časových důvodů, ale chápou jeho nezastupitelnou roli na české mediální scéně. Většina z nich by uvítala pravidelnější přísun aktuálních informací i hlubších odborných analýz.

Diskusní portál na internetu

Mediazastupitelství ČESKÝ REGION, které v současnosti reprezentuje téměř padesát titulů s více než miliónovou čtenářskou skupinou, na svých internetových stránkách v souvislosti s anketou otevřelo i diskusní portál na téma "Regionální tisk a jeho role na české mediální scéně". Do této diskuse se svým názorem zapojila řada odborníků i laiků. Názor, který do jisté míry výstižně ilustruje průběh diskuse, připojila Mgr. Jitka Soukupová: "Jako novinářka s dlouholetou zkušeností s regionálním tiskem vím, jak silný mediální potenciál tkví v lokálním tisku. Pokud regionální noviny tvoří tým profesionálů s citem pro danou oblast a pro místní čtenáře, je obvykle regionální týdeník tím nejsilnějším médiem, které hýbe danou oblastí."

 


Český region sází na jistotu

Málokterý evropský novinový trh je v regionech tak pestrý, jako právě česká mediální aréna. Kromě Deníků Bohemia, které se nyní snaží získat i prioritu v moravské části republiky, existuje bohatý seznam nezávislých vydavatelů regionálního tisku a o své místo na slunci se již dva roky uchází také mediální zastupitelství Český region.

 

Od doby svého založení se mediální zastupitelství Český region rozrostlo do moravských regionů, stalo se členem Unie vydavatelů a ABC ČR začalo zveřejňovat jeho náklady. 
Na rozdíl od regionálních deníků začalo pod svá křídla stahovat týdeníky. Podle slov výkonného ředitele zastupitelství Kameela Macharta vzrostl zájem agentur i přímých 
klientů.
"Inzertní objem od počátku roku vzrostl takovým způsobem, že nyní intenzivně 
přemýšlíme, jak posílit práci našeho obchodního oddělení," řekl Strategii Machart.
Zastupitelství se pokusilo v nezávislé vydavatelské sféře spojit potenciál regionálních 
týdeníků, a postupem času dalo vzniknout síti, která nyní čítá 48 titulů v celé České 
republice. Svým nákladem, jehož podstatná část byla ověřena i auditem ABC ČR, 
začalo konkurovat i celostátnímu tisku, a ohlášená milionová čtenářská základna 
na konci loňského roku začala být důvodem k intenzivnímu zájmu velkých agentur.
"Právě to byl náš prvotní záměr - odstranit technické i psychologické bariéry, které 
dosud agenturám bránily využít sílu regionálního tisku v plném rozsahu," 
upřesňuje Machart.

 


Problém i výhoda

Podle slov vedoucí technického oddělení Českého regionu Andrey Borovské razí jejich zastupitelství filozofii, která ve svém důsledku představuje nejenom komplikaci, ale i podstatnou výhodu zároveň.
"Technické oddělení připravuje plošnou inzerci do 48 titulů s různým formátem stran, 
s rozdílným počtem sloupců a řadou dalších odlišností," dodává Borovská. "Domníváme se však, že tyto zdánlivé komplikace jsou vyváženy něčím podstatně cennějším - a to je zájem čtenářů. Při tvorbě struktury našeho mediálního zastupitelství jsme neměli ambice sjednocovat tvář či náplň našich titulů, protože jsme přesvědčeni, že redakční týmy v jednotlivých regionech ví nejlépe, jak tvořit noviny, které mají u svých čtenářů šanci a které za sebou mají často letitou historii. Plně respektujeme lokální tradice i místní zvyklosti a řešení technických otázek bereme na sebe."

Vratislav Horák             "Máme ověřená čísla"
říká v rozhovoru pro Strategii výkonný ředitel mediálního 
zastupitelství Český region Kameel Machart

Jak se účast v auditu ABC projevila na vaší obchodní bilanci?
"Můžeme zatím srovnávat jen první čtvrtletí letošního roku, ale i tak jsme konstatovali 
přibližně trojnásobný nárůst inzertního obratu oproti stejnému období loňského roku. Domnívám se, že důvodem je právě skutečnost, že agentury mohou pracovat 
s ověřenými čísly."

Na jakou filosofii vsadilo vaše marketingové oddělení?
"Prozíravý obchodník již dávno nevystačí s myšlenkou, že dobré zboží se prodává samo. 
My jsme v komunikaci s našimi klienty vsadili na online technologie, přímé oslovování a direct-mail. Poslední dobou se k tomu přidává i plošná inzerce ve specializovaném tisku, 
na kterou bychom chtěli navázat po prázdninách spolu s dalšími podpůrnými kroky. Naše mediazastupitelství se snaží posilovat své jméno i vhodnou společenskou formou - stali 
jsme se partnery úspěšného muzikálu Pomáda a participujeme na novém projektu 
muzikálu Hříšný tanec."

Kterým směrem bude pokračovat vaše expanze?
"Nechtěl bych prozrazovat příliš mnoho, ale v Čechách je ještě řada regionů, které přitahují naši pozornost. Na podzim bychom rádi našim klientům představili rozšířenou nabídku 
na rok 2002."

Vratislav Horák

(Zdroj: Strategie 25. červen 2001)

 

 


Český region upevňuje pozice

Machart: "Podařilo se významně rozšířit portfolio klientů"


Tisk: Ve stínu informací o koupi moravských týdeníků vydavatelské skupiny Region Moravským novinovým nakladatelstvím zatím zůstaly další signály z mediazastupitelství ČESKÝ REGION. Na přelomu roku doplnila společnost ČESKÝ REGION své tiskové portfolio na celkem 48 regionálních titulů, které cíleně zasahují téměř miliónovou čtenářskou skupinu.
ČESKÝ REGION rozšířil území svého pokrytí zejména o některé jihočeské tituly a zařadil do své nabídky i první cizojazyčné periodikum - Karlovarskije novosti. "Na sklonku loňského roku se nám podařilo realizovat ověření auditu u převážné části našich českých titulů společností ABC ČR a tento krok již nese své ovoce. Inzertní obrat za první čtvrtletí letošního roku je na přibližně dvojnásobné výši než za srovnatelné období loňského roku." řekl Strategii výkonný ředitel společnosti ČESKÝ REGION Kameel Machart. Na základě výsledků auditu zpracovalo marketingové oddělení ČESKÉHO REGIONU systém "balíčkových nabídek". Mezi novinky patří produkt "Středočeská bomba", který disponuje v okresech Středočeského kraje sloučeným auditovaným nákladem 71.031 výtisků. Podobná je situace v západních oblastech republiky, kde v balíčku "Západní expres" nabízí 96.788 výtisků.
"Jsme také rádi, že se podařilo významně rozšířit skupinu našich obchodních partnerů. Kromě těch silných, kteří si již vyzkoušeli potenciál regionů - cestovní kancelář FISCHER, agentury CIA Czech Republic, Médea, Media Group - jsme navázali slibnou spolupráci například s agenturou Srdce Evropy," dodává Machart.
(zdroj: Strategie 30. dubna 2001, autor: Vratislav Horák)


 

ČESKÝ REGION se dále rozvíjí
Rok 2000 byl úspěšný i pro medialní zastupitelství ČESKÝ REGION.

V lednu roku 2000 pokrývaly jeho tituly již 40 okresů v Čechách i na Moravě a v červenci toto číslo stouplo na 49. Od ledna 2000 je do jeho struktur zahrnuto dalších devět regionálních týdeníků. Vedle česko-německých společností, které ovládly zejména regionální deníky, se na trhu usadila ryze tuzemská společnost.

ČESKÝ REGION vstoupil na mediální scénu již v roce 1999 s cílem sjednotit týdeníky v jednotlivých okresech České republiky a zadavatelům inzerce nabídnout svoji prezentaci v jednotlivých regionech. Jednou z jeho priorit v roce 2000 bylo i zjednodušení technické stránky zadáváni inzerce do regionů. Svým zákazníkům tak nyní nabízí centrálně zadávanou inzerci v regionech. Skutečnost, že podobné mediazastupitelství se uchytilo na našem trhu a nadále se rozvíjí, svědčí o tom, že jednotlivé mediální agentury počítají s lokálními týdeníky jako s významnou inzertní alternativou.

"Naše strategie není založena pouze na dokončování celoplošného pokrytí České republiky," řekl nám výkonný ředitel ČESKÉHO REGIONU Kameel Machart. "Náš cíl byl zejména vstup do výzkumu ABC ověřovaných nákladů. Tento první krok, který se podařil ještě na konci roku 2000, zatím vykreslil existující stav, ale nehovoří o trendech. Teprve pokračování auditu v roce 2001 by mělo ukázat budoucí vizi tisku v regionech." Podle slov Kameela Macharta bude expanze do dalších oblastí republiky pokračovat i v roce 2001. (zdroj: Strategie 18.12.2000, Vratislav Horák)

 

Hlásí se ČESKÝ REGION
…Také v Čechách vzniklo v červnu roku 1999 mediální zastupitelství regionálních týdeníků - ČESKÝ REGION.

Podle jeho výkonného ředitele Kameela Macharta vznikl ČESKÝ REGION z vůle vydavatelů regionálního tisku, kteří "pochopili, že nemohou žít pouze z oblastní inzerce, jejíž příjem často nedovoluje příliš optimistické výhledy do budoucnosti". ČESKÝ REGION svou síť roztáhl nejprve v rámci šesti okresů na západ od Prahy a po roce nabízí zadavatelům možnost inzerovat v 50 titulech v Čechách i na Moravě. Jejich tištěný náklad podle Macharta v současnosti činí přes 330.000 výtisků, přičemž údaj za září byl prvním ověřeným kanceláří ABC ČR.

"V regionálním tisku je obrovské bohatství a síla. Je to podceňovaný segment mediálního trhu, kterému by měla být věnována větší pozornost. Mediální agentury před vznikem ČESKÉHO REGIONU nechtěly podstupovat technické a organizační komplikace, které inzerce v různorodých regionálních titulech vyžaduje. Tyto komplikace bere naše mediální zastupitelství na sebe," zdůrazňuje Machart, podle kterého však celá myšlenka stojí a padá s ochotou mediálních agentur podílet se na ní - tedy zadávat inzeráty. "Naším největším nepřítelem je setrvačnost," říká Machart… (zdroj: Marketing&Media 4.12.2000, Jiří Hořčica)

Audit potvrdil sílu regionu

Historicky první audit ABC, který zkoumal tištěný a distribuovaný náklad titulů ČESKÉHO REGIONU, vyvrátil mýtus o špatných vyhlídkách regionálního tisku. Ověřená data za září roku 2000 hovoří především o velmi silné pozici ve Středočeském kraji a na západě republiky. V těchto zmíněných oblastech týdeníky ČESKÉHO REGIONU buď regionální konkurenci zdárně sekundují, nebo ji - zvláště v přípražských oblastech - na hlavu porážejí.

Silný náklad v kombinaci s dlouhodobou účinností inzerce je pádným důvodem k zamyšlení nad změnou obchodní strategie zadavatelů reklamy ve prospěch regionálních týdeníků. Vezmeme-li v úvahu možnost centrálního zadávání inzerce i dobře zvládnuté technicko-komunikační kanály a především nenahraditelnou devizu variability, otevírá se před námi nečekaně silný segment mediálního trhu. Ten je velmi účinným nástrojem k cílenému zásahu čtenářů přímo ve vybraných regionech.

Pokud některé statistiky dosud konstatovaly klesající zájem čtenářů o regionální tisk, hovořily především o titulech, které jsou v těchto statistikách zahrnuty. ČESKÝ REGION je v ABC nováčkem a jeho zástupci pevně věří, že se díky jeho číslům podaří truchlivou vizi regionálních médií vbrzku rozptýlit. (zdroj: tisková zpráva ČESKÉHO REGIONU, 30.11.2000)

 

Regionální tisk blíž klíčovým zákazníkům
Společnost ČESKÝ REGION přemístila od července své působiště do hlavního města

Vznik inzertní sítě ČESKÝ REGION, která se v červenci loňského roku rozhodla hájit zájmy českého lokálního tisku, znamenal poměrně zásadní průlom v této specifické části mediálního trhu. Deníky Bohemia - zřejmě nejbližší konkurent ČESKÉHO REGIONU - vytvořily též síť médií s lokálním charakterem, ale skutečný a plnokrevný regionálný tisk odrážející charakter dané lokality, vyhraněný svým obsahem i tváří, dosud neměl nikdo odvahu zaštítit nebo se nad tímto problémem vážněji nepozastavil.

Myšlenka, která se na počátku mohla zdát nadmíru odvážná a které málokdo prorokoval delší trvání, nakonec začala přinášet své ovoce. Nyní po dvanácti měsících fungování ČESKÉHO REGIONU je tato síť ryze regionálních médií schopna nabídnou klientovi pokrytí České republiky pěti desítkami okresních titulů s celkovým nákladem (podle zdrojů vydavatelů) převyšujícím 386.000 tisíc výtisků a čteností odhadovanou na milion dvěstě tisíc čtenářů.

Řada významných přímých klientů má své zkušenosti s ČESKÝM REGIONEM od samého počátku, mediální agentury mu teprve začínají přicházet na chuť. Na druhém setkání vydavatelů členských titulů, které proběhlo v červnu v Berouně, vedení společnosti předložilo podrobnou analýzu dosavadního vývoje obratu a nárůstu klientely. Velkým příslibem do budoucna je podle slov výkonného ředitele společnosti Kamíla Macharta spolupráce s agenturami MediaGroup, Media Direction či s cestovní kanceláří FISCHER. Všichni zmínění klienti si na předchozích kampaních vyzkoušeli, že v účinnosti inzerce si často opovrhovaný regionální tisk s ničím nezadá ve srovnání s celostátními tituly.

Vlastností, která nejspíš zůstane "doživotní" doménou jakékoli sítě regionálního tisku, je variabilita. Velké deníky se sice snaží nabídnout čtenářům i inzerentům krajské mutace. Zřejmě je však ještě velmi daleko doba, kdy by celostátní deníky byly schopny jít ve své variabilitě až na okresní segment. Regionální tisk to dokáže a díky jeho začlenění do sítě to přestává být i technickým problémem. Sečtený náklad sdružených titulů pak dává jejich vydavatelům jistou naději, že se budou moci podívat na budoucnost optimistickou optikou.

Roční bilance ČESKÉHO REGIONU tedy vyslala vůči mediálním a PR agenturám významný signál. Krokem ke snadnější komunikaci s klíčovými zákazníky je pak čerstvá skutečnost, že vedení společnosti ČESKÝ REGION přemístilo svoji centrálu do hlavního města. Český regionální tisk má nyní své obchodní zastoupení v Praze, a to je veskrze pozitivní informace. Centrála obchodních zástupců ČESKÉHO REGIONU se nyní nachází v komerčním objektu v Hostinského ulici v Praze 5 - Stodůlkách.

 


ČESKÝ REGION expandoval na západ
Vydavatelství Západočeské noviny začlenilo své tituly do inzertní sítě

Inzertní síť českého a moravského regionálního tisku ČESKÝ REGION zaznamenala v polovině letošního roku významný úspěch ve své expanzivní snaze o celoplošné pokrytí České republiky. Začleněním titulů vydavatelství Západočeské noviny (ZANO) do svého systému je nyní společnost ČESKÝ REGION schopna mediálním a PR agenturám nabídnout pět desítek regionálních médií s odhadovanou čteností 1.159.500 čtenářů.

Ambiciózní projekt, který se začal naplňovat před dvanácti měsíci, zatím nabízel pokrytí středních Čech, severovýchodu a severozápadu republiky a poloviny Moravy. Uzavřením dohody se ZANO se akční rádius ČESKÉHO REGIONU prodloužil mimo jiné do okresů Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Domažlice a Klatovy. Nový titul ZANO - plzeňský bezplatný týdeník TIP TÝDEN s minimálním nákladem 40.000 výtisků - je dalším z úspěchů inzertní sítě. V Plzni a jejím okolí dosud dominovaly Deníky Bohemia. Náklad plzeňského titulu z produkce ZANO začleněného do sítě ČESKÝ REGION znamená zásadní průlom v mediálním pokrytí této lokality.

Výhodná cenová politika kuplážových slev a objemových výhod ČESKÉHO REGIONU začíná mít dobrý zvuk u klíčových zákazníků. Slušný servis a dobré technické zvládnutí nesnadného systému svébytných a často „svérázných“ titulů je další nabídkou, s kterou síť ČESKÝ REGION přichází za svými klienty. Řada prozíravých inzerentů si již v minulosti vyzkoušela, že regionální tisk je účinnou mediální alternativou. Nebyla to však snadná cesta a v mnoha případech právě složitost tohoto řešení odrazovala inzerenty od konečného rozhodnutí. ČESKÝ REGION nyní nabízí kromě zajímavé ceny i překonání těchto technických a organizačních bariér. Jak je patrno z posledního vývoje, zřízením svého obchodního zastoupení v Praze rozjeli zástupci regionálního tisku „frontální útok“ na mediální agentury. Kdo však pozorně sleduje vývoj nejen na mediálním trhu, tušil dávno před tím, že regiony se budou stále více hlásit o slovo a že je v budoucnu půjde jen velmi těžko přehlížet.

 TOPlist

eMerite